Czubek góry lodowej. Jak porozumieć się w sprawach dotyczących dobra dziecka, kiedy trudno patrzeń na siebie nawzajem.

  1. „To dlatego, że cierpię…” dlaczego tak trudno dostrzec potrzeby dziecka?
  2. Czy rzeczywiście chronię dziecko?
  3. Dziecko – obiekt troski czy karta przetargowa i narzędzie nacisku?
  4. Empatia mimo cierpienia – jak dostrzec i usłyszeć swoje dziecko?
  5. Mediacje dla dobra dziecka – wcale nie musicie się lubić
  6. Jest lepiej….