Jak rozpoznać i wykorzystać naturalne zasoby dziecka. Jak wspierać rozwój układu nerwowego, proces uczenia się i uzupełniania deficytów rozwojowych poprzez ruch. Jak zapobiegać i przeciwdziałać skutkom stresu. 

1. Bez ruchu nie ma rozwoju.
2. Jesteśmy lateralni (dwustronni) i co z tego wynika.
3. Zrozumieć STRES – co wiemy a czego nie wiemy o stresie
4. Zablokowany potencjał uczenia się i brak integracji – jego objawy i efekty:
5. podatność na stres, zaburzenia koncentracji, nadpobudliwość, dysleksja, niepowodzenia szkolne i w relacjach, niechęć do nauki etc.
6. Dwie połówki to całość – jak osiągnąć integrację mózgu i całego ciała.
7. Gimnastyka mózgu w praktyce – nie trzeba wierzyć, trzeba być systematycznym.
8. Każde dziecko jest sportowcem.